Đi chung xe 5 chỗ

Van Hieu

Gia nhập: 06-06-2018

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0912505966
Hà Nội
xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
3 giờ
22-06-2018
10h20
Đi công tác hàng tuần bằng xe riêng còn trống 2 chỗ, tìm người đi chung xe cho vui!
100,000VNĐ
2
Không
Không
Không
29V-7948
Xanh
  • Phủ lỗ
  • QL18
  • Sam Sung
  • QL1
  • Bắc Ninh
  • Bắc Giang
  • Lạng Sơn