Chính sách về Trách nhiệm Cộng đồng.

Tại Dichung.vn, chúng tôi tin tưởng rằng những hành động có trách nhiệm của từng thành viên với cộng đồng đi chung nói riêng và xã hội nói chung sẽ là yếu tố cơ bản để xây dựng và duy trì sự phát triển bền vững cho Cộng đồng đi chung và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chúng tôi đưa ra yêu cầu về trách nhiệm của thành viên đối với những bên liên quan trong cộng đồng gồm những thành phần như sau:

Trách nhiệm với Cơ quan quản lý nhà nước

• Các thành viên cam kết “Đi chung có Hiểu biết” bằng cách nắm vững đầy đủ kiến thức về Luật giao thông và qui định về trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi Pháp luật yêu cầu và tự giác chấp hành.

• Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn. Nếu có điều kiện hoặc được yêu cầu hãy hỗ trợ cảnh sát giao thông giải quyết ùn tắc và tai nạn trên đường. 

Trách nhiệm với thành viên

• Các thành viên trong mạng cộng đồng đi chung cam kết bảo vệ “Sức khỏe và Tính mạng của con người” bằng cách tuân thủ các qui định về an toàn giao thông khi lưu hành bao gồm nhưng không giới hạn ở: giấy phép lái xe và bảo hiểm bắt buộc ; tốc độ, làn đường và khoảng cách cho phép; số lượng hành khách và phương tiện bảo hiểm đi kèm; tiêu chuẩn chất lượng xe khi lưu thông; tiêu chuẩn về sử dụng chất kích thích. 

• Có trách nhiệm sẵn sàng giúp đỡ phi vụ lợi những thành viên trong cộng đồng đi chung nói riêng và mọi người nói chung khi gặp sự cố, tai nạn trên đường.

• Nếu có hiểu biết về các văn bản pháp luật mới về giao thông, các thông tin mới có ích khi tham gia giao thông.. hãy loan tin cho cộng đồng.

Trách nhiệm với xã hội

Cộng đồng đi chung cùng thực hiện “Đi chung có Văn hóa” khi tham giao lưu thông. Cùng nhau xây dựng một văn hóa giao thông lành mạnh, an toàn và có đạo đức. Không vì lợi ích hoặc thời gian của cá nhân mà gây ra hoặc có tiềm năng gây ra ùn tắc hoặc tai nạn không đáng có cho cộng đồng.

• Đi đúng làn đường, phần đưòng qui định. Tuân thủ biển báo và thứ tự ưu tiên một cách tự giác, bất luận tình trạng giao thông hoặc có cảnh sát giao thông điều khiển hay không. Sử dụng còi và đèn pha đúng qui định. Không dừng - đỗ xe tại những địa điểm không được phép hoặc có khả năng gây ra ùn tắc cho cộng đồng.

• Nhường quyền ưu tiên và giúp đỡ cho người tàn tật, người già, trẻ em, phụ nữ khi lưu thông. Hãy dừng lại nếu có người đi bộ xin đường một cách hợp lý tại những đoạn đường không ưu tiên cho người đi bộ.

• Nếu gặp va chạm nhỏ thì hãy chủ động xin lỗi hoặc bỏ qua. Ngược lại, hãy cùng bình tĩnh xem xét đúng, sai và cách thức bồi thường sau khi đã di chuyển phương tiện sang lề đường để tránh gây ùn tắc cho những người khác.

Trách nhiệm với môi trường

Các thành viên trong cộng đồng đi chung hiểu rõ rằng khi tham gia lưu thông bất kể bằng phương tiện nào có sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ là đã góp phần gia tăng khí thải làm ô nhiễm môi trường và bầu khí quyển mà mọi người cùng hít thở. Các thành viên cam kết với cố gắng cao nhất thực hiện chính sách“Trung hòa carbon” bằng những biện pháp sau theo thứ tự ưu tiên giảm dần:

• Chuyển đổi sang sử dụng phương tiện không xả thải ( đi bộ hoặc xe đạp) hoặc nhiên liệu sạch, ít ô nhiễm (xe điện, khí tự nhiên..)

• Sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi chung nếu có thể. Việc này không nhất thiết chỉ vì mục đích tài chính. Hãy thực hiện vì trách nhiệm đối với môi trường sống của cộng đồng.

• Sử dụng phương tiện hoặc nhiên liệu đảm bảo tiêu chuẩn khí thải cao nhất trong khả năng tài chính và thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì phương tiện để phát thải ít nhất ra môi trường.

• Góp công sức hoặc tài chính vào các hoạt động mang tính chất trung hòa carbon như: trồng rừng, quĩ bảo vệ môi trường

Login with Facebook

( Tiết kiệm thời gian đăng ảnh, nhập email, thông tin cá nhân )

HOẶC

Quên mật khẩu | Đăng ký