Chính sách hủy đặt chỗ

Chính sách Hủy đặt chỗ

Yêu cầu hủy đặt chỗ đi chung Việc hủy một chỗ trên chuyến đi đã đặt phải được thực hiện ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành. Nếu bạn hủy đặt chỗ ít hơn 24 giờ trước giờ khởi hành, yêu cầu hủy đặt chỗ của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ trừ phi bạn thuyết phục được người bạn đường đồng ý hủy. Bạn sẽ phải bồi thường cho người bạn đường trong trường hợp thuyết phục thất bại. Ngoài ra, chúng tôi cũng qui định trong vòng 15 phút tại địa điểm và thời gian đã được thống nhất để khởi hành, nếu chủ xe hoặc hành khách không có mặt cũng bị tính là hủy giao dịch đơn phương. Nếu không đàm phán được hủy giao dịch hoặc sắp xếp lại thời gian thì bạn sẽ phải bồi thường cho người bạn đường. 


Trách nhiệm của bạn khi hủy đặt chỗ Trách nhiệm bồi thường của bạn tương đương với số tiền mua/bán chỗ trống đã đặt. Nếu bạn không thực hiện trách nhiệm bồi thường bằng tài chính, bạn sẽ chịu trách nhiệm bằng uy tín đối với cộng đồng (phản hồi tiêu cực từ người bạn đường hoặc chúng tôi ). Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hôi đi chung trong những chuyến đi tương lai của bạn vì những phản hồi tiêu cực sẽ được lưu trên hệ thống. 


Thời gian hủy đặt chỗ Việc báo hủy trước 24 giờ và thời gian trễ cho phép tối đa 15 phút là áp dụng mặc định cho tất cả các chuyến đi thông thường. Có thể chủ xe sẽ có qui định khác. Bạn sẽ được đọc được thông tin này khi đăng ký những chuyến đi như vậy. 


Phương thức hủy đặt chỗ Bạn có thể hủy đặt chỗ/chuyến đi đơn giản bằng cách vào trang Quản lý giao dịch và thực hiện hủy. Việc hủy bỏ chỉ được coi là hoàn tất khi bạn nhận được một email xác nhận hủy bỏ của chúng tôi. Nếu không nhận được email hủy bỏ, hãy gọi cho chúng tôi bằng số hỗ trợ Hotline: 043 200.2566 hoặc email về support@dichung.vn.

Login with Facebook

( Tiết kiệm thời gian đăng ảnh, nhập email, thông tin cá nhân )

HOẶC

Quên mật khẩu | Đăng ký