Vận tải Hành khách

Hưng Thành

Gia nhập: 03-02-2012

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0989416416
Hà Giang
Hà Giang
Hà Nội
Hà Nội
-
Hàng ngày
8h30-9h30
xe 45 chỗ có Vé Nằm vé Ngồi,xe tuyến cố định
Thỏa thuận
45
Không
Không
-
XANH
  • Hà Giang
  • Bắc Quang
  • Phú Thọ
  • phúc Yên
  • Hà Nội(bx MĐ)(BX GL)(BX Lương Yên)