Vận Tải Hành Khách

Hằng Nga

Gia nhập: 03-02-2012

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0986216675
Phú Yên
Tuy Hòa(sông Hinh)
Hồ Chí Minh
TPHCM
-
Hàng ngày
Xe Khách chất Lượng cao 45 chỗ
Thỏa thuận
45
Không
Không
53S-1660
TRắng
  • Tuy Hòa
  • Sông Hinh
  • TPHCM