Tìm người đi chung

Pham Son

Gia nhập: 25-11-2012

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0983565748
Vĩnh Phúc
Tp. Vĩnh Yên, Vinh Phuc, Vietnam
Hà Nội
Cầu Diễn, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
Từ VP đến HN tất cả các buổi chiều CN, quay về vào thứ 2 hoặc 3 .
Hàng ngày
Chiều CN
do công việc phải đi như vậy trong khoảng 1 năm, tìm người đi cùng cho đỡ phí.
Thỏa thuận
1
Không
Không
-
Vàng