Tìm người đi chung xe

Phạm Tuấn Quang

Gia nhập: 04-06-2012

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0976515999
Ninh Bình
Thành phố Ninh Bình
Ninh Bình
Thị trấn Phát Diệm
45 phút
Hàng ngày
7h00'
An toàn, tiện lợi
10VNĐ
1
Không
Không
5694
Đỏ
  • KCN Khánh Phú
  • TT Yên Ninh
  • Chợ Nhạc
  • Quy Hậu
  • Viettel Kim Sơn