Tìm hành khách

Nguyễn Quốc Kiệt

Khách truy cập

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

01644697473
Hồ Chí Minh
Cầu Vượt Sóng Thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Hồ Chí Minh
Cầu Nguyễn Tri Phương, Hồ Chí Minh, Việt Nam
-
Hàng ngày
7h
Đi làm hàng ngày
15,000VNĐ
1
Không
Không
-
-