Đi Vũng Tàu về Phan Thiết vào cuối tuần

Nguyễn Văn Tâm

Gia nhập: 31-05-2012

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Người tìm xe

0976899358
Bà Rịa Vũng Tàu
TP Vũng Tàu
Bình Thuận
TP Phan Thiết
-
01-0-1-2011
Đi về Phan Thiết thăm gia đình vào mỗi dịp cuối tuần.
Thỏa thuận
Không
Không
Không