Xe nhà thừa ghế 100k/ người

Cao văn ước

Gia nhập: 03-02-2017

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0979979584
Hà Nội
Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Nam Định
Giao Thuỷ, Nam Định, Việt Nam
3h
27-06-2018
16h -19h
Xe nhà innova tìm người đi chung gỡ tý xang
100,000VNĐ
5
Không
Không
18a 08360
Vàng
  • Hà đông
  • Hà nội
  • Bic c nam định
  • Tp nam định
  • Cổ lễ
  • Xuân trường
  • Giao thủy