Từ Sơn - Hồ Hoàn Kiếm

LƯU VĂN HIỂN

Gia nhập: 22-08-2017

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

01674526965
Bắc Ninh
Dốc Sặt - Từ Sơn
Hà Nội
Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội
45 phút
22-08-2017
7h15 sáng
Thời gian chờ không quá 5 phút
30,000VNĐ
1
Không
Không
Không
Không
99S1-1991
Đỏ
  • Từ Sơn
  • Yên Viên
  • Ngô Gia Tự
  • Nguyễn Văn Cừ