Xe rỗng lúc11h trưa ngày 20/01/2017 từ Tiền Hải - Thái Bình về Hà Nội

Nguyễn Hữu Quân

Gia nhập: 07-01-2017

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0911521981
Thái Bình
Tiền Hải - Thái Bình
Hà Nội
Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội
11h trưa ngày 20/01/2017 từ Tiền Hải - Thái Bình về Hà Nội
20-01-2017
11h trưa
Xe rỗng lúc11h trưa ngày 20/01/2017 từ Tiền Hải - Thái Bình về Hà Nội
1,000VNĐ
4
Không
Không
30A-67897
màu bạc
  • Tiền Hải -Thái Bình về Hà Nội