Đi xe còn trống 2 ghế

Van Hieu

Gia nhập: 06-06-2018

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0912505966
Lạng Sơn
Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Hà Nội
Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
3 giờ
12-06-2018
3h30 (sáng)
Xe riêng còn trống 2 ghế cần tìm người đi chung
100,000VNĐ
2
Không
Không
Không
29V-7948
Xanh
  • Hữu Lũng
  • Bắc Giang
  • Bắc Ninh
  • QL 18
  • Sam Sung
  • Phủ Lỗ