Tìm xe đi chung hàng ngày đi làm

Vương tuyết

Khách truy cập

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Người tìm xe

0902038828
Hà Nội
Khu Công Nghiệp Quế Võ, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam
Bắc Ninh
Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
-
12-03-2018
Cần tìm xe ghép để giảm chi phí
Thời gian:17h-19h thứ 2-7
Hàng ngày đi từ kCN quế võ, Bắc ninh về Hà đông, Hà nôi
Liên hê:0902038828
Thỏa thuận
Không
Không
Không