tìm người đi cùng cho vui

nguyễn thành chung

Gia nhập: 11-09-2013

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0913126663
Vĩnh Phúc
Vinh Yên, Việt Nam
Hà Nội
Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
11-09-2013
6h30
hàng ngày đi làm 1 mình bằng oto
Thỏa thuận
3
Không
Không
Không
29a-18397
bạc
  • bình xuyên
  • phúc yên