Tìm xe đi Sơn Dương- Tuyên Quang

Nguyễn Thị Hoa Huyền

Khách truy cập

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Người tìm xe

01666443088
Thái Nguyên
Gang Thép- Thái Nguyên
Tuyên Quang
Sơn Dương- Tuyên Quang
-
09-10-2016
Có nhu cầu đi xe lên Sơn Dương- Tuyên Quang nếu có ai đi tuyến đường này xin đi cùng. Đoàn đi có 3 người
100VNĐ
Không
Không