Tìm Khách Đi Cùng Xe

Hoang Anh

Gia nhập: 08-10-2017

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0977235271
Hồ Chí Minh
537 Nguyễn Duy, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Hồ Chí Minh
Lê Duẩn, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Hàng Ngày
09-10-2017
07:00 Hàng Ngày
Trip 1: Q2 (Nguyen Duy trinh) - Q1 (Le Duan): Xuất phát 07:00 hrs
Trip 2: Q1 (Le Duan) - Q2 (Nguyen Duy Trinh): xuất phát 17:00hrs
Thời gian di chuyển khoảng 30 phút/trip.
60,000VNĐ
4
Không
Không
05447
Đỏ
  • Nguyen Duy Trinh,
  • Nguyen Thi Dinh,
  • Mai Chi Tho,
  • Nguyen Huu Canh,
  • Nguyen Binh Khiem,
  • Le Duan