Thái Nguyên - Đoan Hùng

Nguyễn phú xuân

Khách truy cập

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0982327555
Thái Nguyên
Ga Thái Nguyên, Đồng Quang, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Phú Thọ
tt. Đoan Hùng, Phú Thọ, Việt Nam
1h30
08-03-2014
7h00
Tìm khách đi cunggf
70,000VNĐ
2
Không
Không
-
-
  • Đại Từ, Sơn Dương, Đoan hùng