Tìm khách di cùng xe, mình chạy 1 mình di thái nguyên

Nguyen tú

Khách truy cập

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0989563315
Hà Nội
Tây Hồ, Hanoi, Vietnam
Thái Nguyên
Tp. Thái Nguyên, Thai Nguyen, Vietnam
6h30
06-10-2017
6h30
Minh chạy xe 1 mình di thái nguyên, bạn nào can về thái nguyên, di miên phí nhé.
Thỏa thuận
2
Không
Không
Không
-
-