xe rỗng tìm khách đi từ Huyện bắc Quang , Hà Giang về Hà Nội

Nguyễn Hữu Quân

Gia nhập: 07-01-2017

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0911521981
Hà Giang
huyện Bắc Quang, Ha Giang, Vietnam
Hà Nội
Phạm Ngọc Thạch, Hanoi, Vietnam
18h 30h đến 19h
06-02-2017
18h 30h đến 19h
xe rỗng tìm khách đi từ Huyện bắc Quang , Hà Giang về Hà Nội
1,000VNĐ
4
Không
Không
30A-67897
bạc
  • Tuyên quang
  • Đoan hùng - phú thọ
  • Hà nội