Tìm người đi chung taxi

Le tuan dat

Gia nhập: 04-02-2016

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0974406526
Thái Bình
hkhn
Ninh Bình
ljhkl
1,5h
06-02-2016
9-11h
Tìm người đi chung xe, chi phí thỏa thuận hoặc chia đều.
Thỏa thuận
3
Không
Không
-
-
  • tp Nam Định
  • Vụ Bản
  • Ý Yên