Tìm người đi chung taxi Thái Bình -> Ninh Bình

Le Hung Manh

Gia nhập: 04-02-2016

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

0974406305
Thái Bình
xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, Thai Binh, Vietnam
Ninh Bình
thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình Province, Vietnam
1,5h
06-02-2016
9-11h
Tìm người đi chung xe, chi phí thỏa thuận hoặc chia đều.
Thỏa thuận
3
Không
Không
-
-
  • tp Nam Định
  • Vụ Bản
  • Ý Yên
  • tp Ninh Bình
  • khu công nghiệp Gián Khẩu
  • Gia Viễn