Còn thừa ghế

Lã tuấn mạnh

Khách truy cập

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

01696583333
Thái Bình
thành phố thái bình, Đông Giang, Thái Bình, Việt Nam
Quảng Ninh
Bến xe khách Bãi Cháy, tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Chiều tối
05-02-2016
17h
Còn thừa ghế
100VNĐ
3
Không
Không
Không
-
Đen
  • Quán toan
  • Uông bí