Đồng Nai - Vũng Tàu chở gió

Văn Điều

Gia nhập: 01-05-2018

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

01687503797
Đồng Nai
xã Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
15:30
02-05-2018
15:30
15:30 hoặc 16:00
Xuất phát: Tân Phú, Đồng Nai
Điểm đến: thành phố Vũng Tàu
80,000VNĐ
3
Không
Không
-
Bạc ánh kim
  • La Ngà
  • Long Khánh
  • Châu Đức
  • Bà Rịa