Còn 2 chỗ trống đi Đồng Nai

Văn Điều

Gia nhập: 01-05-2018

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

01687503797
Bà Rịa Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Đồng Nai
Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
12:00
02-05-2018
12:00
Còn 2 chỗ trống đi Đồng Nai
80,000VNĐ
2
Không
Không
-
-
  • Bà Rịa
  • Châu Đức
  • Long Khánh
  • Suối Tre
  • Định Quán
  • Cầu La Ngà
  • Đá 3 chồng
  • Tân Phú