Xe khách Hà Nội - Lạng Sơn

Hương Hảo

Gia nhập: 31-01-2012

1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao 1 Sao

Chủ xe

09143350066
Hà Nội
Hà Nội
Lạng Sơn
Lạng Sơn
3h
Hàng ngày
Sáng 11h Từ Hà Nội-Chiều 16h
Hà Nội -Bắc Ninh - Bắc Giang -Lạng Sơn
120,000VNĐ
16
Không
Không
30P-0399
Trắng
  • Hà Nội
  • Bắc Ninh
  • Bắc giang
  • Lạng SƠN< Hữu nghị -Đồng ĐĂNG>